Mound 6
Mound 6

Acrylic and oil on canvas, 36" x 48", 2017

Mound 5
Mound 5

Acrylic and oil on canvas, 36" x 48", 2017

Mound 4
Mound 4

Acrylic and oil on canvas, 27.5" x 27.5", 2017

Mound 3
Mound 3

Acrylic and oil on canvas, 36" x 48", 2017

Mound
Mound

Acrylic and oil on canvas, 35" x 36", 2017

Mound 2
Mound 2

Acrylic and oil on canvas, 36" x 48", 2017

Curtain
Curtain

Acrylic and oil on canvas, 24" x 32", 2017

 Acrylic and oil on canvas, 18" x 24", 2017

Acrylic and oil on canvas, 18" x 24", 2017

 Oil on canvas, 24" x 32", 2017

Oil on canvas, 24" x 32", 2017

 Oil on canvas, 12" x 16", 2017

Oil on canvas, 12" x 16", 2017

 Oil on canvas, 12" x 16", 2017

Oil on canvas, 12" x 16", 2017

 Oil on canvas, 12" x 16", 2017

Oil on canvas, 12" x 16", 2017

 Oil on canvas, 48" x 64," 2017

Oil on canvas, 48" x 64," 2017

 Oil on canvas. 48" x 64". 2017

Oil on canvas. 48" x 64". 2017

 Oil and coldwax, and spray-paint on canvas. 15" x 20". 2016

Oil and coldwax, and spray-paint on canvas. 15" x 20". 2016

 Oil and spray-paint on canvas. 24" x 32". 2016

Oil and spray-paint on canvas. 24" x 32". 2016

Mound 6
Mound 5
Mound 4
Mound 3
Mound
Mound 2
Curtain
 Acrylic and oil on canvas, 18" x 24", 2017
 Oil on canvas, 24" x 32", 2017
 Oil on canvas, 12" x 16", 2017
 Oil on canvas, 12" x 16", 2017
 Oil on canvas, 12" x 16", 2017
 Oil on canvas, 48" x 64," 2017
 Oil on canvas. 48" x 64". 2017
 Oil and coldwax, and spray-paint on canvas. 15" x 20". 2016
 Oil and spray-paint on canvas. 24" x 32". 2016
Mound 6

Acrylic and oil on canvas, 36" x 48", 2017

Mound 5

Acrylic and oil on canvas, 36" x 48", 2017

Mound 4

Acrylic and oil on canvas, 27.5" x 27.5", 2017

Mound 3

Acrylic and oil on canvas, 36" x 48", 2017

Mound

Acrylic and oil on canvas, 35" x 36", 2017

Mound 2

Acrylic and oil on canvas, 36" x 48", 2017

Curtain

Acrylic and oil on canvas, 24" x 32", 2017

Acrylic and oil on canvas, 18" x 24", 2017

Oil on canvas, 24" x 32", 2017

Oil on canvas, 12" x 16", 2017

Oil on canvas, 12" x 16", 2017

Oil on canvas, 12" x 16", 2017

Oil on canvas, 48" x 64," 2017

Oil on canvas. 48" x 64". 2017

Oil and coldwax, and spray-paint on canvas. 15" x 20". 2016

Oil and spray-paint on canvas. 24" x 32". 2016

show thumbnails